Benvinguts i benvingudes

Temps d’escolta amb les famílies.

Benvolgudes famílies, des del CDIAP volem presentar-vos l’espai on us oferim un temps d’escolta compartida. Aquest espai està pensat per ser un punt de consulta per a les famílies que estiguin passant per situacions que generen malestar i, que poden generar vulnerabilitat emocional per exercir les responsabilitats parentals o tutelars.

Sabem que com a famílies amb infants, la criança es un període fantàstic i difícil a la vegada, que a vegades es planer i altres ens fa enfrontar amb tota mena de reptes personals. Sovint podem passar moments vitals més complicats per diferents motius, a diferents àmbits, familiars, de salut, laborals, ….que normalment podem anar superant i ens fan enfortir.

Però a vegades aquestes situacions ens causen malestar i es més difícil trobar un bon enfocament per tirar endavant. Avui en dia hi ha moltíssima informació a l’abast però no tot ens pot servir i cal poder trobar la nostra manera…

Aquesta acollida la durem a terme des de l’àmbit de la psicologia i el treball social, per atendre els aspectes emocionals i socials.

Els requisits són com sempre, pertànyer a la comarca de la Segarra i que vostres infants tinguin entre 0 i 6 anys, també podem atendre famílies que estiguin esperant el seu fill.

Els mitjans per accedir a aquest servei del CDIAP, són per iniciativa familiar o derivació des dels serveis públics habituals, pediatres d’atenció primària o hospitals, educadors i educadores, EAP o Serveis especialitzats.

Us recordem que el telèfon és el 973.532.431, que ens podeu contactar via mail al correu cdiapsegarra@cdiapsel.cat i que ens trobareu al Passeig Jaume Balmes, número 3 de Cervera.

Esperem poder continuar acompanyant-vos com hem fet fins ara.

ATENCIÓ COVID-19

Al CDIAP es mantenen algunes mesures que han arribat per quedar-se com implementar un protocol de neteja excel·lent, conservem el gel hidroalcohòlic a disposició de tots els usuaris, ús individual de material sensible i l’ús de mascareta en alguns casos d’atenció específica.

Enllaç a recursos i recomanacions  |  Documents

LA SALUT I BENESTAR DE TOTS I TOTES, LA NOSTRA PRIORITAT!
Equip de professionals de CDIAP SEL Segarra.

El Cdiap SEL de la Segarra és un Centre de Desenvolupament infantil i atenció precoç que atén a la població de la comarca de la Segarra .

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Segarra està format per un equip de professionals especialitzats, en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la primera infància, de diferents disciplines , neuropediatria , psicologia, logopèdia , treball social.

Què oferim?

Al Cdiap Sel Segarra, oferim : diagnòstic i Valoració del desenvolupament de l’infant. Orientació, Suport i Assessorament a la família. Atenció terapèutica interdisciplinària. Seguiment de l’evolució de l’infant, …

Vies d'accès

Podeu accedir al servei les famílies residents a la Comarca de la Segarra derivats pels professionals que atenen els infants: Pediatres, Centres hospitalaris EAP, Mestres , Serveis socials, etc. o per iniciativa pròpia.

Missió, Visió i Valors

Servei d’atenció precoç destinat a la població infantil de 0 a 6 anys de la comarca de la Segarra que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-los.

Equip

So un equip de professionals especialitzats, en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la primera infància, de diferents disciplines , neuropediatria , psicologia, logopèdia , treball social.