Benvinguts

El Cdiap SEL de la Segarra és un Centre de Desenvolupament infantil i atenció precoç que atén a la població de la comarca de la Segarra .

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Segarra està format per un equip de professionals especialitzats, en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la primera infància, de diferents disciplines , neuropediatria , psicologia, logopèdia , treball social.

Què oferim?

Al Cdiap Sel Segarra, oferim : diagnòstic i Valoració del desenvolupament de l’infant. Orientació, Suport i Assessorament a la família. Atenció terapèutica interdisciplinària. Seguiment de l’evolució de l’infant, …

Vies d'accès

Podeu accedir al servei les famílies residents a la Comarca de la Segarra derivats pels professionals que atenen els infants: Pediatres, Centres hospitalaris EAP, Mestres , Serveis socials, etc. o per iniciativa pròpia.

Missió, Visió i Valors

Servei d’atenció precoç destinat a la població infantil de 0 a 6 anys de la comarca de la Segarra que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-los.

Equip

So un equip de professionals especialitzats, en el desenvolupament infantil i en l’atenció precoç dels trastorns de la primera infància, de diferents disciplines , neuropediatria , psicologia, logopèdia , treball social.