ACTIVITATS

Orientacions, suggeriments i idees per a pares i mares
http://www.cdiapselsegarra.cat/wp-content/uploads/2020/04/Orientacions-suggeriments-i-idees-per-a-pares-i-mares.docx

Quan juguem, treballem. Activitats per afavorir el desenvolupament del llenguatge. https://drive.google.com/file/d/1KXa7Yz14XrkSXw6L6bkcLl3qJVZTmMVu/view?usp=sharing

Recomanacions per a afavorir el desenvolupament psicomotriu dels més petits: