Equip

Per atendre l’infant en la seva globalitat, el CDIAP SEL disposa d’un equip interdisciplinari per tal de garantir l’adequada atenció integral de l’infant. L’equip està format per:

  • Alba Graells Vilardosa, fisioterapeuta
  • Mireia Balcells Nadal , logopeda
  • Joan Vidal, neuropediatre
  • Esther Morell Berges, psicòloga – Direcció
  • Ivalina Nikolaeva, Treballadora Social