Funcions

El CDIAP realitza les següents tasques:

  1. Diagnòstic i Valoració del desenvolupament de l’infant
  2. Orientació, Suport i Assessorament a la família
  3. Atenció terapèutica interdisciplinària
  4. Seguiment de l’evolució de l’infant
  5. Orientació als processos socio-educatius de l’infant
  6. Coordinació amb els Centres i Serveis de la primera infància, Serveis Sanitaris, Educatius i Socials ubicats a la comarca de la Segarra
  7. Programes de Sensibilització, Prevenció i Detecció en la primera infància
  8. Investigació i participació en la promoció de la salut integral de l’infant

Activitats de Formació, Recerca i Docència